บริษัท เออร์เบิน ลิฟวิ่ง เทคโนโลยี จำกัด ได้ควบรวมกิจการเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เออร์เบิน ลิฟวิ่ง เทคโนโลยี จำกัด ได้ควบรวมกิจการเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เรียน ผู้ใช้งานระบบ Urbanice

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

บริษัท เออร์เบิน ลิฟวิ่ง เทคโนโลยี จำกัด ผู้พัฒนาระบบ Urbanice ได้ควบรวมกิจการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่มีผลกระทบใดๆ ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้ตามปกติ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Line @urbanice หรือ admin@urbanice.app

ทีมงานเออบันไนซ์


Urban Living Technology Co., Ltd and The Living OS Corporation Ltd.  Merger Announcement

Dear our valued users,

We’re excited to announce that starting from March 27, 2024, Urban Living Technology Co.,Ltd. - creator and developer of Urbanice platform - is now part of The Living OS Corporation Ltd.

Please be assured that you will be able to continue using Urbanice as usual.

If you have any questions, please feel free to contact us at Line @urbanice or admin@urbanice.app

Urbanice Team